Kewafatan Ummul Mukminin Aisyah, Cinta Hati Rasulullah


Dia Dan Ayahnya Dicintai Nabi

Ummul Mukminin, ibu sekalian orang-orang beriman, Aisyah radhiallahu ‘anha adalah puteri sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yakni Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah di kalangan kaum wanita dan ayahnya adalah orang yang dicintai Nabi di kalangan kaum lelaki.

Sahabat Nabi, Amru bin Al-Ash bercerita:

“Saya menemui Rasulullah seraya bertanya: “Ya Rasulullah, siapakah orang yang engkau cintai?” Rasulullah menjawab: “Aisyah.” Lalu saya tanyakan lagi: “Kalau dari kaum laki-laki, siapakah orang yang paling engkau cintai?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Ayah Aisyah (Abu Bakar).” (Sahih Bukhari, no. 4010, Sahih Muslim, no. 4396)


Ingin Menjadi Seorang Yang Dilupakan

Dikatakan dalam sejarah bahawa Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu ‘anha wafat pada bulan Ramadhan tahun ke 58 Hijrah setelah menghidapi sakit kuat. Sebelum itu Zakwan bercerita bahawa Abdullah bin Abbas datang meminta izin untuk masuk menemui Aisyah di rumahnya, dia berkata:

“Ketika itu berhampiran Aisyah ada anak saudaranya, yakni Abdullah bin Abdurrahman, lalu aku (Zakwan) berkata: “Ibnu Abbas meminta izin masuk.” Abdullah, anak saudaranya, membisikkan kepadanya (Aisyah): “Abdullah bin Abbas meminta izin masuk.” Ketika itu Aisyah hampir meninggal, lalu dia berkata: “Aku tidak memerlukan Ibnu Abbas.” Abdullah (anak saudaranya) berkata: “Wahai Bonda, sesungguhnya Ibnu Abbas termasuk anak-anakmu yang soleh, biarkanlah dia (masuk) mengucapkan salam kepadamu dan melepasmu.” Aisyah berkata: “Berilah dia izin bila engkau mahu.”

Maka aku (Zakwan) pun memasukkannya. Ketika Ibnu Abbas duduk, dia berkata: “Bergembiralah.” Aisyah pun berkata: “Engkau juga.” Ibnu Abbas berkata lagi: “Tidak ada (perbezaan) antara engkau dan pertemuanmu kepada Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dan para kerabatmu, kecuali keluarnya roh dari jasad. Engkaulah isteri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Rasulullah dan Rasulullah tidak mencintai kecuali yang baik.

Ketika kalungmu terjatuh di malam hari di Abwa’, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tetap bertahan (di sana) hingga pagi hari masih di tempat itu, sedangkan orang-orang tidak mempunyai air, maka Allah menurunkan ayat: “Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)”, itu adalah kerana asbabmu. Dan tidaklah Allah ‘Azza Wajalla menurunkan rukhsah (keringanan) bagi umat ini (kecuali kerana itu).

Allah pun telah menurunkan kebebasanmu (dari tuduhan zina) dari atas langit ke tujuh yang dibawakan oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), sehingga tidak ada satu pun dari masjid-masjid Allah yang (di dalamnya) disebut nama Allah, kecuali (ayat itu) sentiasa dibaca di waktu malam dan di waktu siang.” Lalu Aisyah berkata: “Biarkan aku wahai Ibnu Abbas, demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku ingin menjadi seseorang yang dilupakan.” (Musnad Ahmad, no. 2366)

Memberi Tempat Penguburannya Kepada Umar

Ketika Umar bin Al-Khattab hampir wafat, dia mengutuskan anaknya Abdullah bertemu dengan Aisyah supaya diberi keizinan untuk dimakamkan bersama kedua sahabatnya. Amru bin Maimun bercerita: “Abdullah bin Umar memberi salam, meminta izin lalu masuk menemui Aisyah radliallahu ‘anha. Ternyata Abdullah bin Umar mendapatkan Aisyah radhiallahu ‘anha sedang menangis.

Lalu dia berkata: “Umar bin Al-Khattab menyampaikan salam buat anda dan meminta izin agar boleh dikuburkan disamping kedua sahabatnya (Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan Abu Bakar radliallahu ‘anhu).” Aisyah radliallahu ‘anha berkata: “Sebenarnya aku menginginkan hal itu (tempat kosong di makam suami dan ayahnya) untuk diriku namun hari ini aku tidak akan lebih mementingkan diriku.” (Sahih Bukhari, no. 3424)

Maka tempat yang sepatutnya disimpan untuk dirinya telah diberikan kepada Umar Al-Khattab bagi memuliakan khalifah Islam kedua itu kerana hubungan persahabatan yang kuat antara mereka bertiga. Sebelum wafat, Aisyah radhiallahu ‘anha sempat mewasiatkan kepada Abdullah bin Az-Zubair radhiallahu ‘anhuma supaya dirinya dimakamkan di perkuburan Baqi’ bersama kaum Muslimin yang lain.

Memohon Dikuburkan Di Baqi’

Kata Aisyah: “Janganlah kamu mengubur aku bersama mereka (Nabi, Abu Bakar dan Umar), namun kuburkanlah aku bersama para isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam di Baqi’ agar aku tidak dikeramatkan seorang pun selama-lamanya.” (Sahih Bukhari, no. 1304)

Dalam riwayat lain, Qais menceritakan bahawa Aisyah radhiallahu ‘anha pernah berwasiat: “Sesungguhnya aku melakukan suatu kesalahan setelah wafatnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Maka kuburkanlah jasadku bersama isteri-isteri beliau yang lain.” (Riwayat Ibnu Sa’ad, vol. 8, hlm. 74)

Maksud ucapan Aisyah bahawa dia melakukan satu kesalahan adalah kerana terlibat dalam Perang Jamal. Aisyah sangat menyesalinya walaupun niat asalnya ingin mencapai pendamaian antara kaum Muslimin setelah pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Dia cuma berijtihad melakukan kebaikan, sebagaimana dilakukan oleh Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam dan sahabat-sahabat yang lain, semoga Allah meredhai mereka semuanya.

Ketika wafatnya Aisyah, Ummu Salamah mengumumkan: “Demi Allah, dia adalah orang yang paling dicintai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, selain ayahnya.”

Jenazahnya disolatkan oleh Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu dan kaum Muslimin selepas solat witir. Kemudian jenazah diiringi oleh Abdullah dan Urwah, anak Zubair bin Al-Awwam, adik kepada Asma’ binti Abu Bakar dan Al-Qasim serta Abdullah, anak abangnya Muhammad bin Abu Bakar. Jasadnya dimakamkan pada malam hari di Baqi’. (Al-Bidayah Wan-Nihayah, jilid 8, m/s 137-141, Al-Hafiz Ismail Ibnu Katsir)

+ Baca Respon Pembaca Di Facebook Oh! Media


Oh! Youtube


Sumber: Oh! Media