Disclaimer

Disclaimer

 
Selamat datang ke Terengganu11.blogspot.com
Semua risiko adalah tanggungjawab anda jika tidak membaca amaran ini!
 
Terengganu11.Blogspot.Com tidak menjadi tuan rumah mana-mana fail pada pelayan itu ini. Semua ini menunjukkan kandungan yang dihoskan di laman web pihak ketiga. Terengganu11.Blogspot.Com tidak bertanggungjawab untuk kandungan yang dihoskan di laman web pihak ketiga dan tidak mempunyai sebarang penglibatan dalam muat turun / muat naik filem / mp3 / perisian / permainan semua fail etc.we hanya pautan suapan berita yang didapati di internet.
Secara automatik anda bersetuju untuk amaran ini jika anda melawat laman web ini!
 
Jika anda pemilik asal bahan berhakcipta, sila hubungi kami dan kami akan membuang bahan tersebut dengan kadar segera.
 
--- 
 
Welcome to Terengganu11.blogspot.com
All risk is your responsibility if does not read this warning!
 
Terengganu11.Blogspot.Com does not host any files on it’s servers. All point to content hosted on third party websites.
Terengganu11.Blogspot.Com does not accept responsibility for content hosted on third party websites and does not have any involvement in the downloading/uploading of movies/mp3/software/games all file etc.we just post links available in internet.
so you automatically agree to this warning if you visit this site!

If you are the original owner of copyrighted material,please contact us and we will remove the material immediately.

contact us:- faterengganu@gmail.com