COVID-19: Sumbangan, Bantuan Perlu Melalui Pihak Hospital