ExxonMobil Serah Sumbangan, Tunai CSR Untuk Sektor Kesihatan Dan Pendidikan Terengganu