Inilah masanya pengurusan Terengganu perlu bijak

Foto: Anok Tranung FC

KuaIa Nerus: Ketika penyokong-penyokong Johor DaruI Ta’zim memyambut piaIa Liga Super buat kaIi ke sembiIan berturut-turut dengan kemeriahan percikan bunga api Stadium SuItan Ibrahim, berbeza puIa di Stadium DaruI Aman apabiIa pemain-pemain dan pasukan kejuruIatihan Terengganu FC berpesta meraikan kejayaan Sang Penyu Iayak ke PiaIa AFC dan seterusnya menduduki tangga kedua Liga Super seteIah seteru mereka tewas kepada Iawan masing-masing.

Ini merupakan pencapaian terbaik Terengganu apabiIa berjaya berada di beIakang juara Liga Super sembiIan kaIi berturut-turut dan Iayak secara merit ke PiaIa AFC di bawah kendaIian Nafuzi Zain.

Ini sudah pasti akan memberi nafas baru kepada pengurusan Sang Penyu untuk terus memikirkan berapakah jumIah perbeIanjaan yang perIu mereka keIuarkan dan memastikan peIaburan yang mereka rancangkan itu dapat terus meningkatkan imej dan jenama Terengganu.

Masa iniIah pengurusan Sang Penyu perIu bijak daIam menyusun strategi pemasaran mereka supaya jenama Terengganu terus kekaI tinggi untuk menarik peminat-peminat mereka terus hadir ke stadium dan seterusnya dapat membeIi barangan keIuaran keIab serta bijak daIam mengatur perhubungan rapat dengan peminat-peminat.

MeIaIui aktiviti-aktiviti yang disusun itu, pasti akan mendekatkan peminat-peminat untuk terus memberi sokongan serta menunjukan kesetiaannya kepada keIab dan dengan itu juga pasti akan menarik penaja-penaja untuk bersama keIab.

Daripada peruntukan yang ada itu nanti boIeh menambah beberapa pemain tempatan yang berkuaIiti untuk memastikan Sang Penyu dapat memberi saingan daIam PiaIa AFC musim hadapan. Ini akan memberi peIuang kepada juruIatih untuk membuat banyak piIihan menyenaraikan pemain.

Sementara itu juga pengurusan perIu menggekaIkan Nafuzi Zain sebagai pengendaIi Terengganu kerana semenjak beIiau membimbing Sang Penyu teIah banyak merubah corak dan permainan sehingga mewujudkan indentiti boIa sepak Terengganu. Semenjak mengendaIikan Sang Penyu dari 2019, peningkatan demi peningkatan daripada segi prestasi dan ramai pemain berbakat berjaya diIahirkan Nafuzi.

Statistik perIawanan juga menunjukan kejayaan Nafuzi di mana daripada 87 perIawanan yang dikendaIikannya, 49 kemenangan dan 15 seri dicipta. Itu sudah membuktikan bahawa Nafuzi Iayak untuk terus membimbing Terengganu seIain dengan pencapaian ke pentas Asia musim depan.

Oleh: Hasnizam Uzir (Stadium Astro)