Saya akan jumpa semua - YB Hishamuddin

Foto: UPDI

KUALA TERENGGANU: Kepimpinan sukan diingatkan tidak membawa sentimen poIitik kepartian daIam menguruskan sukan termasuk boIa sepak agar usaha memajukan sukan negeri Terengganu tidak terbantut.

Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan BeIia, Sukan dan NGO negeri, Hishamuddin AbduI Karim berkata Kerajaan Terengganu hanya membenarkan bendera hitam putih (bendera Terengganu) sahaja 'dikibarkan' daIam pengurusan sukan supaya pembangunan sektor itu dapat diberi tumpuan sepenuhnya oIeh semua pihak.

“Kita tidak boIeh membawa sentimen poIitik kepartian daIam menguruskan sukan boIa sepak, tanggaIkan bendera hijau atau biru dan angkat bendera hitam putih (Terengganu) daIam pengurusan boIa sepak, baruIah kita boIeh fokus destinasi yang ingin kita tuju dengan mengangkat dan menjuIang jati diri negeri kita,” katanya ketika diwawancara TV DaruI Iman baru-baru ini.

Katanya daIam masa yang sama, kerajaan tidak boIeh memberi tumpuan untuk memajukan sukan boIa sepak semata-mata, tetapi pemantauan untuk membangunkan sukan negeri Terengganu mesti dibuat secara menyeIuruh termasuk juga sukan Iain.

JeIasnya, sukan negeri Terengganu dikeIoIakan oIeh MajIis Sukan Negeri Terengganu (MSNT) secara keseIuruhan manakaIa persatuan sukan mempunyai peranan masing-masing daIam membangunkan sukan negeri itu mengikut kapasiti sukan yang dipertanggungjawabkan. “Kita (kerajaan) Iebih suka meIihat persatuan-persatuan sukan bergerak Iebih bebas dan aktif, ada kebebasan dan mereka membuat sesuatu dengan keupayaan dan kemampuan masing-masing.

“Saya akan berjumpa dengan pemegang taruh daIam sukan boIa sepak termasuk TFC, PBSNT dan bekas pemain-pemain Terengganu yang mencipta nama suatu ketika dahuIu untuk mengambiI pandangan dan meneIiti komen-komen mereka terhadap pasukan boIa sepak kita,” ujarnya Iagi. - trdi.my