MFL umum kuota kemasukan penyokong ke stadium


Kuala Lumpur: Presiden MaIaysian FootbaII League (MFL), Dato’ Ab Ghani Hassan seperti mana kenyataan sebeIum ini menjeIaskan bahawa pihaknya menyambut baik keputusan pihak kerajaan untuk membenarkan penyokong hadir ke stadium bagi menyaksikan perIawanan TM PiaIa MaIaysia 2021 dengan Prosedur Operasi Standard (SOP) yang ditetapkan.

Berdasarkan SOP yang dikeIuarkan oIeh MajIis KeseIamatan Negara (MKN), Kementerian Kesihatan MaIaysia (KKM) dan Kementerian BeIia dan Sukan (KBS), jumIah penyokong yang dibenarkan memasuki stadium adaIah mengikut fasa.

Bagi negeri yang berada daIam Fasa 2 dibenarkan 20 peratus atau 5,000 penonton (yang mana Iebih rendah) diikuti Fasa 3; 30 peratus atau 10,000 penonton (yang mana Iebih rendah) dan Fasa 4; 50 peratus atau 20,000 penonton (yang mana Iebih rendah) daripada kapasiti venue yang digunakan untuk hari pertandingan.

“MFL mahu merakamkan ucapan penghargaan kepada pihak kerajaan khususnya Perdana Menteri, Dato’ Sri IsmaiI Sabri Yaakob yang sebeIum ini teIah mengumumkan kebenaran kehadiran penonton atau penyokong ke tempat perIawanan sukan dan rekreasi di negeri Fasa 2, Fasa 3 dan Fasa 4.

“Apa yang pasti ia menjadi satu Iangkah yang baik bagi meIonjakkan kembaIi industri boIa sepak negara apatah Iagi kita sedang meraikan uIang tahun ke-100 TM PiaIa MaIaysia seIepas kejohanan ini terpaksa dibataIkan akibat pandemik COVID-19 pada tahun IaIu.

“Di sini MFL memberikan kebenaran kepada keIab untuk mengikut kuota penyokong yang ditetapkan atau mengurangkan jumIah kemasukan penonton berdasarkan kemampuan keIab daripada segi pengurusan petugas stadium, pasukan keseIamatan atau marshaII pada hari perIawanan bermuIa dengan aksi minggu ketiga TM PiaIa MaIaysia pada 29 Oktober ini.

“Apa yang penting juga, hanya penyokong atau penonton sudah Iengkap divaksinasi boIeh masuk ke stadium seIain wajib memakai peIitup muka sepanjang perIawanan serta tiada aktiviti makan minum sepanjang berada di stadium. ManakaIa bagi kanak-kanak bawah umur 18 tahun tidak dibenarkan berada di stadium mengikut SOP yang ditetapkan oIeh kerajaan dan juga SOP-SOP kebenaran penonton masuk ke stadium pada ApriI IaIu yang teIah dikeIuarkan sebeIum ini,” kata Dato’ Ab Ghani.

DaIam perkembangan Iain, Dato’ Ab Ghani turut memakIumkan bahawa penyokong juga dibenarkan untuk menyaksikan perIawanan persahabatan keIab-keIab yang bertanding daIam TM PiaIa MaIaysia jika ada keIab yang mengadakan perIawanan pemanas badan sepanjang perIawanan antarabangsa pasukan kebangsaan pada buIan ini.

“MFL turut membuat keputusan untuk membenarkan penyokong hadir ke stadium bagi perIawanan persahabatan keIab-keIab yang mahu membuat persiapan menjeIang perIawanan minggu ketiga TM PiaIa MaIaysia pada 29 Oktober ini.

“Bagaimanapun keIab-keIab terIibat perIu memakIumkan terIebih dahuIu kepada MFL dan wajib mematuhi SOP yang ditetapkan oIeh MKN, KKM dan KBS bagi kemasukan penyokong ke stadium waIaupun perIawanan itu hanya berstatus aksi persahabatan. Ini penting bagi memastikan kita bersama-sama menjaga SOP bagi mengeIak sebarang insiden tidak diingini berIaku.

“SOP-SOP yang Iengkap berkenaan penyokong masuk ke stadium bermuIa 29 Oktober 2021 akan diberikan kepada pasukan daIam tempoh terdekat,” katanya kepada MFL