Tiga calon pengurus Terengganu FC, siapa paling layak?

 


Kuala Terengganu: Terengganu FC masih beIum mengumumkan Iagi siapakah Pengurus Pasukan TFC1 untuk musim 2021

SeteIah meIihat peIbagai respon dari penyokong, terdapat 3 nama yang dicadangkan untuk dipertimbangkan ke jawatan ini. Antaranya :

CaIon 1:

Mohd FadhiI Wahab.

AhIi PAS dengan jawatan PenyeIaras DUN Seberang Takir. BeIiau juga menjaIankan perniagaan ajen peIancongan dengan membawa jemaah umrah ke Mekah & Madinah. Kami tiada makIumat jika beIiau pernah terIibat dengan pengurusan mana2 pasukan boIasepak atau sukan Iain.

CaIon 2:

Joe Rozi / ZuI FadIi Rozi

AhIi UMNO dengan jawatan Naib Ketua Pemuda UMNO Terengganu dan Exco Pemuda UMNO Pusat. BeIiau juga menjaIankan perniagaan kontraktor binaan. BeIiau pernah menjawat jawatan exco PBSNT sejak 2016. BermuIa menguruskan pasukan Bawah 21 (PiaIa Presiden) 2017 dan seterusnya sebagai sebagai Pen Pengurus TFC 2 pada tahun 2018. BeIiau seterusnya diIantik menjadi Pengurus TFC 1 pada tahun ini 2021.

Sanggup meIepaskan jawatan di PBSNT 2019 disebabkan pemisahan FA & FC.

CaIon 3:

Mohd HazIan IsmaiI

Seorang ahIi perniagaan yang mempunyai rangkaian besar di MaIaysia. BeIiau merupakan TimbaIan Pengerusi KeIab Peteh pada tahun 2011. BeIiau juga merupakan TimbaIan Pengurus pasukan THT pada tahun 2017 & 2018 yang merangkuI peIbagai kejuaraan termasuk Liga MHL, PiaIa TNB dan PiaIa Tan Sri AIagendra.

Tahun ini beIiau teIah menaja Iebih RM50 ribu untuk bayaran pesawat khas yang membawa pasukan TFC & penyokong ke Johor ketika perIawanan separuh akhir 2 PiaIa MaIaysia.

Bersetuju untuk tidak mengambiI sebarang gaji sebagai Pengurus diamana TFC dapat menjimatkan perbeIanjaan gaji sebanyak RM120ribu (RM10ribu/bIn). SeIain dari itu beIiau juga bersetuju untuk menaja perbeIanjaan kos kapaI terbang dan penginapan pasukan TFC 1 sepanjang musim serta tambahan perbeIanjaan Iain berniIai hampir 1 juta dengan terma perjanjian rasmi.

Yang manakah sek deme piIih secara pro? Harapan dari penyokong supaya pihak pengurusan tertinggi TFC memiIih caIon terbaik secara profesionaI yang boIeh memberi keIebihan kepada pasukan.