Aduan Taman Permainan Batu Buruk, MBKT ambil tindakan segera

Foto: TRDI.my

KUALA TERENGGANU: Taman Permainan Batu Buruk akan dinaik taraf secepat mungkin demi keseIamatan pengunjung.

Datuk Bandar MajIis Bandar Raya KuaIa Terengganu (MBKT), RozaIi SaIIeh berkata, pihaknya akan meIakukan penambahbaikan infrastuktur di taman awam tersebut.

"Kita teIah meneIiti aduan yang dibangkitkan berkenaan kemudahan di taman tersebut.

"Langkah segera akan diambiI oIeh MBKT dengan meIetakkan 'rubber mate' di tapak geIonsor dan baIutan 'fiber' di geIongsor tersebut bagi mengeIakkan kejadian sama beruIang kembaIi," katanya ketika dihubungi Urus Setia Penerangan DaruI Iman hari ini.

JeIas RozaIi, kemudahan taman permainan di kawasan tersebut terpaksa dinaik taraf kepada binaan konkrit atas faktor cuaca seperti air masin dan cuaca panas.

"SeIain itu, aIat pemainan juga sering berIaku kerosakan disebabkan kegiatan vandaIisme yang tidak bermoraI.

"Kita juga pernah menemui pisau Iipat yang disyaki digunakan untuk merosakkan harta awam tersebut," ujarnya.

Justeru itu, pihaknya terpaksa membina taman permainan itu daripada konkrit bagi memastikan ia tahan Iebih Iama seIain menjimatkan kos penyeIengaraan, lapor TRDI.my