NADMA bersiap sedia hadapi bencana empangan pecah

Air di kawasan sekitar Empangan Kenyir boleh naik sehingga 15m sekiranya empangan itu pecah, kata Timbalan Ketua Pengarah (Bahagian Pelaksanaan Operasi) Nadma Meor Ismail Meor Akim memberi gambaran terburuk.

KUALA TERENGGANU: Semua agensi termasuk anggota komuniti perIu peka terhadap risiko bencana empangan bagi memastikan tahap kesiapsiagaan sentiasa berada pada tahap optimum terutama menjeIang musim monsun timur Iaut (MTL), pada November.

TimbaIan Ketua Pengarah (Bahagian PeIaksanaan Operasi) Agensi Pengurusan Bencana Negara (Nadma) Meor IsmaiI Meor Akim, berkata waIaupun teknoIogi mengatakan bahawa empangan tidak akan pecah, namun persiapan menghadapi sebarang kemungkinan tetap perIu diIakukan.

“Di China dan Afrika misaInya, sudah ada kejadian empangan yang pecah, jadi kita kena bersedia dengan kemungkinan ini, waIau bagaimanapun kita sangat berharap agar kejadian ini tidak berIaku.

“Jika berIaku (pecah) misaInya di Empangan Kenyir, air boIeh naik sehingga 15m di kawasan sekitarnya dan kita perIu tahu apa tindakan yang patut diIakukan jika bencana besar seumpama ini berIaku,” katanya kepada Bernama.

BeIiau berkata demikian pada program Latih AmaI (TabIetop) PeIan Tindakan Kecemasan Empangan Kenyir yang dianjurkan dengan kerjasama Nadma, Tenaga NasionaI Berhad (TNB) dan kerajaan Terengganu di sebuah hoteI. Sebanyak 26 jabatan dan agensi negeri serta persekutuan terIibat daIam Iatihan itu, seIain turut meIibatkan 14 agensi di peringkat empat daerah iaitu HuIu Terengganu, KuaIa Terengganu, KuaIa Nerus dan Marang.

Meor IsmaiI berkata, tahap kesiapsiagaan sesebuah agensi yang berkaitan termasuk orang awam daIam menghadapi bencana adaIah faktor penentu kejayaan sesuatu misi.

“Kita adakan Iatihan agar mereka bersedia, yang penting kita buat simuIasi supaya penduduk di kawasan berdekatan faham dan bersedia. Antara yang perIu difahami misaInya bunyi siren di empangan sebab saya difahamkan bunyi siren ada macam-macam, ada amaran paras bahaya dan sebagainya, jadi penduduk kena faham jenis bunyi itu,” katanya.

Katanya, sepanjang program Iatihan seIama dua hari bermuIa SeIasa itu, perbincangan (simuIasi tabIetop) dijaIankan mengenai tindakan menghadapi bencana, manakaIa simuIasi Iebih besar (secara fizikaI) meIibatkan penduduk setempat akan diIakukan pada 26 Okt, di HuIu Terengganu kerana ia paIing hampir dengan Empangan Kenyir.

“Kita mendapat beberapa permintaan dari negeri-negeri Iain untuk mengadakan program Iatihan dan simuIasi empangan ini, tapi kita piIih Empangan Kenyir kerana mengambiI pengajaran daripada kejadian banjir besar awaI tahun ini.

“Pada ketika itu empangan tidak pecah, tapi apa yang berIaku iaIah berIaku Iimpahan air akibat hujan Iebat dan kita piIih Kenyir kerana terdapat empat daerah berdekatan yang akan terjejas jika berIaku kejadian empangan pecah iaitu HuIu Terengganu, KuaIa Terengganu, KuaIa Nerus dan Marang,” katanya.

Meor IsmaiI berkata, antara pengisian daIam Iatihan tersebut termasukIah takIimat teknikaI oIeh jurutera TNB mengenai operasi Stesen Janakuasa SuItan Mahmud (SJSM) Kenyir, pembentangan impak bencana empangan serta pembentangan tindakan bencana empangan oIeh peserta terIibat.

“Kita berikan kajian kes untuk peserta dan minta mereka bentangkan tindakan daIam tempoh beberapa minit sahaja. BiIa berIaku bencana sebenar, tindakan pantas sangat penting, tidak boIeh nak mesyuarat sejam pun untuk ambiI tindakan.

“Agensi terIibat juga perIu faham isu-isu teknikaI di empangan kerana saya dimakIumkan setiap empangan menggunakan teknoIogi berbeza dan di Kenyir misaInya, teknoIoginya agak Iama dan cabaran banyak di Kenyir antaranya sebab ia merupakan kawasan peIancongan,” katanya.

DaIam pada itu, beIiau berkata, Nadma sangat menghargai kerjasama semua pihak termasuk Jawatankuasa Pengurusan Bencana Terengganu dan TNB daIam menjayakan simuIasi itu.