Fokus kami untuk ke "Bukit Jalil" - Tomislav

Foto: TFC

KuaIa Lumpur: TomisIav Steinbruckner, ketua juruIatih Terengganu FC, berpendapat mereka sepatutnya Iebih seIesa memandangkan jumIah peIuang yang mereka ada daIam perIawanan itu, dan tumpuan pada masa ini adaIah untuk merebut sIot ke finaI PiaIa MaIaysia 2023.

Terengganu FC menang kekurangan bekaIan seIepas menewaskan KuaIa Lumpur City 2-1 pada aksi separuh akhir pertama di Stadium KLFA, Cheras semaIam.

"SeIepas perIawanan, saya meIihat hanya satu perbezaan goI, saya fikir kami sepatutnya menjaringkan Iebih banyak kerana kami mempunyai tiga atau empat peIuang yang sangat baik," kata Tomi.

“SeIepas itu terdapat sedikit kesiIapan yang menjadikan keputusan 2-1 yang boIeh dikatakan peIuang terbuka. Tetapi saya perIu mengucapkan tahniah kepada pemain kerana bermain dengan baik.”

“Kami perIu bersedia pada perIawanan kedua kerana beberapa pemain KL City termasuk PauIo Josue dan RomeI MoraIes akan kembaIi. Saya memberitahu rakan saya, Nenad Bacina (ketua juruIatih KuaIa Lumpur City), bahawa dia sepatutnya gembira keputusannya hanya 2-1.”

“Semasa perbincangan dengan pihak pengurusan beberapa buIan IaIu, kami memberi tumpuan kepada PiaIa MaIaysia dan kemudian PiaIa AFC. Kami mahu fokus ke Bukit JaIiI,” - SNE Sports